Heřman ze Žampachu, neúnavný obhájce spravedlnosti, hlasatel morálky, kritik nepravostí. Celému kraji se ulevilo, když ho v roce 1630 sťali.

Jiří Kubíček